AED

BROCHURE REANIMATIE

"Reanimeren? Hoe doe je dat?"

In de brochure, die u  <hier> kunt vinden en downloaden, kunt u nog eens op uw gemak teruglezen welke controles u moet nemen, en welke handelingen u moet doen bij reanimeren.

AED is de afkorting van 'Automatisch Externe Defibrilator', en deze kan worden gebruikt om bij een persoon die wordt gereanimeerd te controleren of sprake is van hartstilstand, en zonodig dit hart weer op gang brengen.De bediening van de AED gebeurt door personen die hiervoor een (herhalings) cursus hebben gevolgd en zij kunnen gebruik maken van één van de 3 openbare AED's die in Kwadijk zijn geplaatst.


Naast de AED die in de Kwadijkse brandweerwagen is geplaatst, zijn in de kantines van Manege "De Paardenhof", en "Stal Kwadijk", ook AED's aanwezig, en die tijdens de (reguliere) openingsuren van de maneges, beschikbaar zijn voor inzet.

Klik <hier>, voor meer informatie over reanimeren en de AED en voor folders, flyers en publicaties