BESTUUR & LEDEN

HET DAGELIJKSE BESTUUR EN DE DORPSRAADLEDEN:


Voorzitter:              vacant

Secretaris:             Ep Blakborn

Penningmeester:   Wilma Boddeke


Leden:  Dineke te Bos (sleutel informatiekast)
             Brigitta van de Wal (webmaster)
             Jan Zijp 
             Pieter Commandeur
             Joop Duijs

             Harry Post

             Jan Bunschoten


In memoriam uit het NoordHollandDagblad
<lees hier:Kees Rinia>