Bouwplannen Dorpscafé, Kwadijk 94 


Er is een bouwvergunning afgegeven voor het dorpscafé, Kwadijk 94...

voor het realiseren van een 23-kamer **-hotel/pension.

Dit is gebeurd ondanks de feit dat de dorp tegen is en de politiek kritische vragen stelt.

Hiertegen kan door DIRECT BELANGHEBBENDEN bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na afgifte van het besluit (11 april 2022).


Maandag 25 april komen bewoners die direct betrokken zijn bij de voorgenomen plannen met het dorpscafé bijeen om tot een gezamenlijk standpunt te komen om daarmee proberen te voorkomen dat er een  hotel/pension komt op de plaats van het voormalige dorpscafé.


Hieronder vindt u stukken m.b.t. de bouwplannen, kennisgeving, reactie politieke partijen, bezwaarschriften, krantartikelen enz.


Gemeenteblad - Kennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning Kwadijk 94 te Kwadijk

Verleende omgevingsvergunning:

Q&A Zeevangs Belang

Agenda Ingelaste Dorpsvergadering

25 april 2022

Bouwplannen - Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Nieuwsbericht NHD 1-6-2022

Q&A Zeevangs Belang

Bouwplannen - Aanvraagset Kwadijk-94-V4

Verslag Hoorzitting 13 juli 2022

Q&A VVD

Voorbeeld bezwaar tegen omgevingsvergunning

Brief dorpsraad aan de gemeente

Uit de kranten: