BESTUUR & LEDEN

HET DAGELIJKSE BESTUUR EN DE DORPSRAADLEDEN:


Voorzitter:              Ep Blakborn

Secretaris:             Joop Duijs

Penningmeester:   Wilma Boddeke


Leden:  Dineke te Bos (sleutel informatiekast)
             Brigitta van de Wal (webmaster)
             Jan Zijp 
             Pieter Commandeur 
             
Jan Bunschoten 

             Saskia Kuiper 

             openstaande vacatures (vijf)        


In memoriam: onze vorige voorzitter Kees Rinia. De tekst komt uit het NoordHollandDagblad. <lees hier:Kees Rinia>