2022-09-15

Overleg dorpsraden en Gemeente over ondergrondse vuilcontainers...

Op maandag 12 september vond in Dorpshuis Hobrede een gesprek plaats m.b.t.het voorgenomen besluit om ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente Edam-Volendam te plaatsen.

Het was een zeer levendige discussie en er werden veel argumenten aangedragen waarom dit voor lintdorpen geen goede oplossing is.

2022-09-15

De volgende DR vegadering is op 19 september 2022...

en de agenda is beschikbaar.

2022-09-19

Het is officieel...

Thimo Rietveld is onze nieuwe voorzitter!!!

2022-09-25

De notulen van de DR jaarvegadering van 19 september 2022...

is nu beschikbaar.

Welkom op de website van Dorpsraad Kwadijk. 


Icoontjes linksboven brengen u snel bij informatie over b.v. de (locatie van de) AED's in het dorp, en de data van de dorpsraad vergadering.


De eerstvolgende dorpsraad vergadering vindt plaats op:

14 november 2022

2022-09-08

Tijdelijke opvang asielzoekers in Baanstee-Noord...

Gemeente Purmerend gaat een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers opzetten in de Baanstee-Noord.

Duur: drie maanden, van oktober tot januari.

2022-09-08

V.V. Kwadijk luidt de noodklok...

en een flyer verspreid met een vraag om uw aandacht voor de voetbalvereniging. Het bestuur van V.V.Kwadijk nodigt de bewoners uit om op zaterdag 17 september vanaf 15:00, onder genot van een drankje, over de toekomst van de voetbalvereniging te praten.

2022-09-03

De dorpsraad heeft een nieuwe voorzitter...

en die wordt tijdens de volgende dorpsraad vergadering op 19 september gepresenteerd.

2022-09-02

Overleg met Dekker of plannen "Land van Kwadijk"...

Op 12 september vindt een overleg plaats tussen de dorpsraad en Dekker over de bouwplannen voor "Land van Kwadijk".

Terugkoppeling tijdens de DR-vergadering op 19 september.

2022-09-02

Gesprek met de gemeente over ondergrondse vuilcontainers...

Op maandag 12 september vindt in Hobrede een gesprek plaats tussen de dorpsraden van de Zeevang en de Gemeente.

Ondanks de feit dat een overweldigende meerderheid tegen de komst van ondergrondse vuilcontainers zijn, lijkt de Gemeente het gewoon te willen doordrukken.

2022-08-30

Beslissing bezwaarschriftencommisie over vergunning Kwadijk 94...

is nog niet genomen. Het is inmiddels meer dan 6 weken sinds de hoorzitting m.b.t. de bouwvergunning voor het voormalige dorpscafe (Kwadijk 94), en helaas is er door de bezwaarschriftencommissie nog geen beslissing genomen. 

De beslissing is met nog eens 6 weken uitgesteld.

2022-08-02

Onze voorzitter treed af...

Door omstandigheden is onze voorzitter Ep Blakborn genoodzaakt om af te treden als voorzitter van de dorpsraad en ook uit de dorpsraad gestapt.  Wij willen hem graag bedanken voor zijn inzet voor de inwoners van Kwadijk.

2022-07-29

De Hoorzitting over plannen Kwadijk 94 was op 13 juli 2022...

en een verslag hiervan is beschikbaar.

2022-06-23

De volgende DR vegadering is op 27 juni 2022...

en de agenda is beschikbaar.

2022-06-23

Inwonersenquête afvalinzameling...

De Rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam doet onderzoek naar afvalinzameling. Het onderzoek gaat over kosten (die betaald worden uit de afvalstoffenheffing die ieder huishouden ontvangt), de afvalscheiding en de dienstverlening van het inzamelen van het huishoudelijk afval. Een korte inwoners- enquête maakt onderdeel uit van dit onderzoek.


Omdat de gemeente blijkaar heel graag ondergrondse vuilcontainers in Kwadijk willen plaatsen, en het meerendeel van de inwoners dat niet zien zitten, is het goed om middels deze enquête uw mening te geven.

2022-06-01

De AED bij timmerbedrijf Huiberts is verplaatst...

De AED welke bij timmerbedrijf Huiberts op Kwadijk 143a hing is verplaatst naar het pand van het Historisch Genootschap Oud-Quadyck op Kwadijk 125.


Onlangs zijn ook de kasten vervangen op de Jan Dignumszstraat 15 en Kwadijk 16.

2022-06-01

De knappe mannen van het Kwadijk 94 actiecomité ...

staan wéér in het NoordHollandsDagblad.

 
 
 
 

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn gaat de nieuwsbrief live.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

De oude berichten worden gearchiveerd...

op een andere pagina.  Wil je deze nog lezen?