Welkom op de website van Dorpsraad Kwadijk. 


Icoontjes linksboven brengen u snel bij informatie over b.v. de (locatie van de) AED's in het dorp, en de data van de dorpsraad vergadering.


De eerstvolgende dorpsraad vergadering vindt plaats op:

 *** 18 september 2023 ***    

2023-06-22

De notulen van de DR vergadering van 12 juni 2023...

is nu beschikbaar.

2023-06-13

Gasveld Middelie mogelijk langer open...

het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens de NAM goedkeuring te verlenen om het gasveld Middelie ca 15 jaar langer open te houden en de gasproductie substantieel te verhogen.

Wij als dorpsraad zijn samen met de andere dorpsraden bezig geweest met het uitwerken van een zienswijze.


Via onderstaande knop stellen wij de zienswijze beschikbaar aan alle medebewoners.  Heeft u bezwaar tegen het voorgenomen besluit, dan kunt u de zienswijze downloaden en als sjabloon gebruiken.


LET OP!!! De zienswijze moet voor 21 juni verstuurd zijn.

 
 
 
 

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn gaat de nieuwsbrief live.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

2023-06-13

Gaswinning Middelie 10 jaar langer door dan gepland...

*** Geluidsfragment ***


Dijkstra & Evenblij ter plekke  BNNVARA11 juni 2023 20:00 - 22:00


Terwijl de Tweede Kamer afgelopen week debatteerde over het dichtdraaien van de Groningse gaskraan, heeft het kabinet de NAM toestemming gegeven om in gemeente Edam-Volendam juist langer gas te winnen dan gepland.


Zowel bewoners als de gemeenteraad zien dit niet zitten en hopen het tij nog te kunnen keren. We spreken erover met Hilda Raasing, voorzitter van het gezamenlijk dorpsoverleg hier in de gemeente Edam-Volendam, aardwetenschapper en journalist Sam Gerrits en NAM-directielid Simon Vroemen.

2023-06-08

De Agenda voor de DR vergadering op 12 juni 2023...

is nu beschikbaar.

2023-05-23

Er is een muzikale fietstocht op 11 juni 2023...

door het mooie polderlandschap van Edam-Volendam.


Er zijn muzikale en overige culturele activiteiten in de volgende dorpen:


  • Kwadijk (kerk)    *** zie programma hieronder ***

  • Hobrede (dorpshuis en straat)

  • Oosthuizen (kerk)

  • Etersheim (bezoekerscentrum de Breek)

  • Edam (De harmonie)

  • Volendam (Grand café de Botterwerf)


Aanvang van de muzikale activiteiten is 13 uur.

De eindtijd wisselt per dorp.

2023-05-10

De notulen van de DR vergadering van 1 mei 2023...

is nu beschikbaar.

2023-04-27

De Agenda voor de DR vergadering op 1 mei 2023...

is nu beschikbaar.

2023-04-27

De notulen van de DR jaarvergadering van 13 maart 2023...

is nu beschikbaar.

2023-03-09

Filmopnames tijdens de DR jaarvergadering op 13 maart 2023...

De oudheidkundige vereniging Kwadijk is bezig om een nieuwe dorpsfilm te maken en zal tijdens de DR jaarvergadering filmopnames maken.


Wie de jaarvergadering bijwoont en graag niet gefilmd willen worden, wordt verzocht om dat bij binnenkomst in de voetbalkantine kenbaar te maken.

2023-03-08

Zorgen om verbranding van biomassa bij nieuwbouw weggewuifd...

Krant Rapportage: "Bij nieuwbouwproject Gare du Nord aan de Stationsweg in Kwadijk is geen vergunning aangevraagd voor de verbranding van houtpellets. Het college van Edam-Volendam was er ook niet van op de hoogte dat dit de bedoeling was, maar is evenmin van plan het een halt toe te roepen."

2023-03-01

De Agenda voor de DR jaarvergadering op 13 maart 2023...

is nu beschikbaar.

2023-02-12

De eerste paal voor het nieuwbouw de Stationsweg is geslagen...

Donderdag, 26 januari jl. werd de eerste paal geslagen door wethouder Kes van de gemeente Edam-Volendam voor het nieuwbouwcomplex aan de Stationsweg in Kwadijk.


In zijn toespraak vertelde de projectontwikkelaar dat het nieuwbouwcomplex vloerverwarming krijgt, dat zal worden gevoed door zonnepanelen en biomassa, dat wordt opgewekt door het verbranden van houtpellets.


Gezien de aangenomen amendement m.b.t. de RES over Biomassa in de raad van 17 september 2020 zijn er vragen hierover gesteld.

2023-02-07

De notulen van de DR vergadering van 30 januari 2023...

is nu beschikbaar.

2023-01-11

Daarom wonen wij niet in Purmerend...

Krant Rapportage: Kwadijk in spagaat tussen woningbouw en behoud van landelijk karakter.

2023-01-11

Wie doet het licht aan...

De Stadskrant van 9 januari 2023: Onveilige toestand op nieuw fietspad langs de N244.

2023-01-05

Seniorengym in Kwadijk...

Nu de feestdagen voorbij zijn, zetten de fitnesscentra en dieetinstellingen weer vol in om de overbodige calorieën kwijt te raken.


Voor de iets ouderen onder ons is er elke donderdag van 09-00-09.45 uur gelegenheid om onder professionele begeleiding van Anne-Fleur aan seniorengym te doen. Alle 55-plussers uit Kwadijk, Hobrede en Middelie zijn van harte welkom in de kantine van vv Kwadijk.


Elke tweede donderdag van de maand is voor onze senioren de koffieochtend vanaf 10.00 uur in dezelfde kantine, waar men gelegenheid heeft gezellig bij te praten. 

2023-01-03

De notulen van de DR vergadering van 19 december 2022...

is nu beschikbaar.

2022-12-16

De volgende DR vergadering is op 19 december 2022...

en de agenda is beschikbaar.

2022-11-23

Wees welkom op de koffie in Kwadijk...

in verband met de start van de ouderengym op 27 oktober verhuizen we naar de DONDERDAG.
Elke tweede donderdag van de maand is er van 10:00 tot 11:15 uur samen koffiedrinken in de voetbalkantine.


Voor iedereen uit Kwadijk die het gezellig vindt om een ander te ontmoeten en een praatje te maken.

2022-11-23

Uitslag Enquête woningbouw Kwadijk...

Inmiddels is de uitslag van de enquête bekend.  Bedankt aan iedereen die deze heeft ingevuld!

De oude berichten worden gearchiveerd...

op een andere pagina.  Wil je deze nog lezen?