ARCHIEF

2022-06-01

De bezwaren tegen de plannen voor voormalig dorpscafé...

lijken wel effect te hebben.  Liondra is afgelopen week weer met de gemeente in gesprek geweest en wilt het actiecomité graag bijpraten.

Wij komen aanstaande donderdagavond (2-6) bijeen, en daarna volgt hier een update.

2022-06-01

Over de bouwplannen op het huidige werkterrein van Jonk Infra...

Op maandag 20 juni vindt een bijeenkomst plaats tussen de leden van de Dorpsraad, Nico Jonk en zijn architect, en iemand van de gemeente over zijn bouwplannen op het huidige werkterrein van Jonk Infra.

wordt vervolgd...

2022-05-30

De vragenlijst aan de fracties m.b.t. het dorpscafé, Kwadijk 94...

De dorpsraad heeft m.b.t. het verleende omgevingesvergunning een aantal vragen naar de politieke fracties gestuurd.

Inmiddels heeft Zevangs Belang gereageerd.

2022-05-24

Kaarsen voor Oekraïne...

namens Jacob Meijn het volgende bericht:

Wij zijn bezig met kaarsen inzamelen voor Oekraïne.

Het is voor mensen die al weken in het donker zitten in schuilkelders en verwoeste huizen….. Alle kaarsen zijn welkom, gebroken, half op enz.   Kwadijk 120  (Mag gewoon bij de voordeur) 

2022-05-24

De notulen van de DR jaarvegadering van 23 mei 2022...

is nu beschikbaar.

2022-05-21

                  !!!!!! HERINNERING !!!!!!

De Jaarvergadering 2022 van de DR vegadering is op 23 mei 2022...

en alle Kwadijkers zijn welkom om deze bij te wonen.

2022-05-03

KOM IN ACTIE...

tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het voormalige dorpscafé (Kwadijk 94) in!!!

Stuur daarom, bij voorkeur per aangetekende post, uiterlijk maandag 16 mei, een bezwaarschrift met daarin uw motivatie en uw handtekening naar Gemeente Edam-Volendam. 

U kunt ook online een bezwaar indienen (met gebruik van een Digid).

Gebruik hiervoor de onderstaande knop (rechts)


Klik op de knop hieronder voor een voorbeeld bezwaarbrief.

2022-04-21

Er is een bouwvergunning afgegeven voor het dorpscafé, Kwadijk 94...

voor het realiseren van een 23-kamer **-hotel/pension.

Dit is gebeurd ondanks de feit dat de dorp tegen is en de politiek kritische vragen stelt.

Hiertegen kan door DIRECT BELANGHEBBENDEN bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na afgifte van het besluit.


Maandag 25 april komen bewoners die direct betrokken zijn bij de voorgenomen plannen met het dorpscafé bijeen om tot een gezamenlijk standpunt te komen om daarmee proberen te voorkomen dat er een  hotel/pension komt op de plaats van het voormalige dorpscafé.

2022-04-20

Hulp voor Oekraïne...

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. De hele wereld ziet vol afschuw wat nu in Oekraïne gebeurt. Mensen vluchten het land uit op

                                      zoek naar een veilig heenkomen.
                                      Momenteel wordt een aantal gezinnen

                                      opgevangen in Kwadijk. Wij krijgen veel vragen

                                      van inwoners hoe zij steun kunnen bieden aan

                                      de inwoners van Oekraïne en de Oekraïense                                          vluchtelingen.


2022-04-20

De Jaarvergadering 2022 van de DR vegadering is op 23 mei 2022...

en alle Kwadijkers zijn welkom om deze bij te wonen.

2022-04-20

De notulen van de DR vegadering van 6 april 2022...

is nu beschikbaar.

2022-03-29

De notulen van de DR vegadering van 23 februari 2022...

is nu beschikbaar.

2021-11-01

De uitslag van de verkeersenquete...

willen wij met u afstemmen omdat het de leefbaarheid in ons dorp aantast. Daarom nodigen wij u uit om op woensdag 17 november om 20.00 uur naar de kantine van de vv Kwadijk te komen, omdat wij de gemeente Edam-Volendam duidelijk willen maken dat het ons menens is en we niet willen wachten met maatregelen tot na de verkiezingen in 2022. Daarbij hebben wij uw steun zeker nodig!