ARCHIEF

2022-11-21

De notulen van de DR jaarvegadering van 14 november 2022...

is nu beschikbaar.

2022-11-11

De volgende DR vegadering is op 14 november 2022...

en de agenda is beschikbaar.

2022-11-02

Gemeente Edam-Volendam organiseert wijkbijeenkomsten...

 voor energiebesparing. In de brief leest u er meer over en nodigt de Gemeente u uit voor een wijkbijeenkomst.

2022-11-01

VV Kwadijk heeft de komende periode wat leuks gepland staan...

Volg de onderstaande links om de activiteiten te bekijken.

2022-10-23

Enquête woningbouw Kwadijk...

Zoals u wellicht bekend is, zijn er plannen om op diverse locaties in Kwadijk woningen te bouwen (Land van Kwadijk, voormalig dorpscafé en op het terrein van Jonk Infra). Daarnaast worden er aan de Stationsweg binnenkort 29 woningen / appartementen gebouwd.

Als alle plannen doorgaan betekent dat een toename van ruim 90 wooneenheden. Momenteel telt Kwadijk ongeveer 310 woningen.


Sommige dorpsgenoten zijn bezorgd over de vitaliteit van Kwadijk, het voortbestaan van de school en de verenigingen. Zij zouden graag zien dat er woningen bijkomen in Kwadijk in de verwachting dat dit zal bijdragen aan de vitaliteit. Anderen zien weinig in extra woningen en
vinden dat Kwadijk nu al voldoende woningen heeft.


De Dorpsraad Kwadijk vindt het heel belangrijk om te weten wat u vindt van de genoemde bouwplannen en vraagt daarom om uw mening te geven dmv deze enquête. U kunt de enquête digitaal invullen via onderstaande link. Als er meer gezinsleden zijn die deze enquête willen invullen, dan is dit mogelijk.


We verzoeken u deze enquête uiterlijk 9 november in te vullen.
We stellen het zeer op prijs als u meedoet aan deze enquête. De uitkomst van deze enquête zal ons inzicht geven in de behoefte aan nieuwe woningen.

2022-10-21

Nieuwe tekeningen voor woningbouw Kwadijk 94...

Inmiddels hebben wij de bouwtekeningen in handen, horende bij de aanvraag voor het "verbouwen" van het voormalige dorpscafé naar appartementen.

2022-10-14

Nieuwbouwproject Gare Du Nord aan de Stationsweg...

is voor 70% verkocht.

2022-10-10

Nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor Kwadijk 94...

Op 4 oktober is een vergunning aangevraagd voor een Omgevingsvergunning op locatie Kwadijk 94 te Kwadijk (voormalig dorpscafé), geregistreerd onder nummer HZ_WABO-22-1237.

Er is momenteel niets meer bekend.  De dorpsraad heeft contact gezocht met de projectontwikkelaar.  Wordt vervolgt...

2022-10-10

Verbouw Dorpscafé (Kwadijk 94) tot een Hotel is van de baan...

Op 4 oktober 2022 de omgevingsvergunning geweigerd voor de aanvraag met zaaknummer HZ_WABO-21-5815 op locatie Kwadijk 94 te Kwadijk. De vergunning is afgewezen naar aanleiding van ingediende bezwaren.

2022-09-25

De notulen van de DR jaarvegadering van 19 september 2022...

is nu beschikbaar.

2022-09-19

Het is officieel...

Thimo Rietveld is onze nieuwe voorzitter!!!

2022-09-15

Overleg dorpsraden en Gemeente over ondergrondse vuilcontainers...

Op maandag 12 september vond in Dorpshuis Hobrede een gesprek plaats m.b.t.het voorgenomen besluit om ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente Edam-Volendam te plaatsen.

Het was een zeer levendige discussie en er werden veel argumenten aangedragen waarom dit voor lintdorpen geen goede oplossing is.

2022-09-15

De volgende DR vegadering is op 19 september 2022...

en de agenda is beschikbaar.

2022-09-08

Tijdelijke opvang asielzoekers in Baanstee-Noord...

Gemeente Purmerend gaat een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers opzetten in de Baanstee-Noord.

Duur: drie maanden, van oktober tot januari.

2022-09-08

V.V. Kwadijk luidt de noodklok...

en een flyer verspreid met een vraag om uw aandacht voor de voetbalvereniging. Het bestuur van V.V.Kwadijk nodigt de bewoners uit om op zaterdag 17 september vanaf 15:00, onder genot van een drankje, over de toekomst van de voetbalvereniging te praten.

2022-09-03

De dorpsraad heeft een nieuwe voorzitter...

en die wordt tijdens de volgende dorpsraad vergadering op 19 september gepresenteerd.

2022-09-02

Overleg met Dekker over plannen "Land van Kwadijk"...

Op 12 september vindt een overleg plaats tussen de dorpsraad en Dekker over de bouwplannen voor "Land van Kwadijk".

Terugkoppeling tijdens de DR-vergadering op 19 september.

2022-09-02

Gesprek met de gemeente over ondergrondse vuilcontainers...

Op maandag 12 september vindt in Hobrede een gesprek plaats tussen de dorpsraden van de Zeevang en de Gemeente.

Ondanks de feit dat een overweldigende meerderheid tegen de komst van ondergrondse vuilcontainers zijn, lijkt de Gemeente het gewoon te willen doordrukken.

2022-08-30

Beslissing bezwaarschriftencommisie over vergunning Kwadijk 94...

is nog niet genomen. Het is inmiddels meer dan 6 weken sinds de hoorzitting m.b.t. de bouwvergunning voor het voormalige dorpscafe (Kwadijk 94), en helaas is er door de bezwaarschriftencommissie nog geen beslissing genomen. 

De beslissing is met nog eens 6 weken uitgesteld.

2022-08-02

Onze voorzitter treed af...

Door omstandigheden is onze voorzitter Ep Blakborn genoodzaakt om af te treden als voorzitter van de dorpsraad en ook uit de dorpsraad gestapt.  Wij willen hem graag bedanken voor zijn inzet voor de inwoners van Kwadijk.

2022-07-29

De Hoorzitting over plannen Kwadijk 94 was op 13 juli 2022...

en een verslag hiervan is beschikbaar.

2022-06-23

De volgende DR vegadering is op 27 juni 2022...

en de agenda is beschikbaar.

2022-06-23

Inwonersenquête afvalinzameling...

De Rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam doet onderzoek naar afvalinzameling. Het onderzoek gaat over kosten (die betaald worden uit de afvalstoffenheffing die ieder huishouden ontvangt), de afvalscheiding en de dienstverlening van het inzamelen van het huishoudelijk afval. Een korte inwoners- enquête maakt onderdeel uit van dit onderzoek.


Omdat de gemeente blijkaar heel graag ondergrondse vuilcontainers in Kwadijk willen plaatsen, en het meerendeel van de inwoners dat niet zien zitten, is het goed om middels deze enquête uw mening te geven.

2022-06-01

De AED bij timmerbedrijf Huiberts is verplaatst...

De AED welke bij timmerbedrijf Huiberts op Kwadijk 143a hing is verplaatst naar het pand van het Historisch Genootschap Oud-Quadyck op Kwadijk 125.


Onlangs zijn ook de kasten vervangen op de Jan Dignumszstraat 15 en Kwadijk 16.

2022-06-01

De knappe mannen van het Kwadijk 94 actiecomité ...

staan wéér in het NoordHollandsDagblad.

2022-06-01

De bezwaren tegen de plannen voor voormalig dorpscafé...

lijken wel effect te hebben.  Liondra is afgelopen week weer met de gemeente in gesprek geweest en wilt het actiecomité graag bijpraten.

Wij komen aanstaande donderdagavond (2-6) bijeen, en daarna volgt hier een update.

2022-06-01

Over de bouwplannen op het huidige werkterrein van Jonk Infra...

Op maandag 20 juni vindt een bijeenkomst plaats tussen de leden van de Dorpsraad, Nico Jonk en zijn architect, en iemand van de gemeente over zijn bouwplannen op het huidige werkterrein van Jonk Infra.

wordt vervolgd...

2022-05-30

De vragenlijst aan de fracties m.b.t. het dorpscafé, Kwadijk 94...

De dorpsraad heeft m.b.t. het verleende omgevingesvergunning een aantal vragen naar de politieke fracties gestuurd.

Inmiddels heeft Zevangs Belang gereageerd.

2022-05-24

Kaarsen voor Oekraïne...

namens Jacob Meijn het volgende bericht:

Wij zijn bezig met kaarsen inzamelen voor Oekraïne.

Het is voor mensen die al weken in het donker zitten in schuilkelders en verwoeste huizen….. Alle kaarsen zijn welkom, gebroken, half op enz.   Kwadijk 120  (Mag gewoon bij de voordeur) 

2022-05-24

De notulen van de DR jaarvegadering van 23 mei 2022...

is nu beschikbaar.

2022-05-21

                  !!!!!! HERINNERING !!!!!!

De Jaarvergadering 2022 van de DR vegadering is op 23 mei 2022...

en alle Kwadijkers zijn welkom om deze bij te wonen.

2022-05-03

KOM IN ACTIE...

tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het voormalige dorpscafé (Kwadijk 94) in!!!

Stuur daarom, bij voorkeur per aangetekende post, uiterlijk maandag 16 mei, een bezwaarschrift met daarin uw motivatie en uw handtekening naar Gemeente Edam-Volendam. 

U kunt ook online een bezwaar indienen (met gebruik van een Digid).

Gebruik hiervoor de onderstaande knop (rechts)


Klik op de knop hieronder voor een voorbeeld bezwaarbrief.

2022-04-21

Er is een bouwvergunning afgegeven voor het dorpscafé, Kwadijk 94...

voor het realiseren van een 23-kamer **-hotel/pension.

Dit is gebeurd ondanks de feit dat de dorp tegen is en de politiek kritische vragen stelt.

Hiertegen kan door DIRECT BELANGHEBBENDEN bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na afgifte van het besluit.


Maandag 25 april komen bewoners die direct betrokken zijn bij de voorgenomen plannen met het dorpscafé bijeen om tot een gezamenlijk standpunt te komen om daarmee proberen te voorkomen dat er een  hotel/pension komt op de plaats van het voormalige dorpscafé.

2022-04-20

Hulp voor Oekraïne...

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. De hele wereld ziet vol afschuw wat nu in Oekraïne gebeurt. Mensen vluchten het land uit op

                                      zoek naar een veilig heenkomen.
                                      Momenteel wordt een aantal gezinnen

                                      opgevangen in Kwadijk. Wij krijgen veel vragen

                                      van inwoners hoe zij steun kunnen bieden aan

                                      de inwoners van Oekraïne en de Oekraïense                                          vluchtelingen.


2022-04-20

De Jaarvergadering 2022 van de DR vegadering is op 23 mei 2022...

en alle Kwadijkers zijn welkom om deze bij te wonen.

2022-04-20

De notulen van de DR vegadering van 6 april 2022...

is nu beschikbaar.

2022-03-29

De notulen van de DR vegadering van 23 februari 2022...

is nu beschikbaar.

2021-11-01

De uitslag van de verkeersenquete...

willen wij met u afstemmen omdat het de leefbaarheid in ons dorp aantast. Daarom nodigen wij u uit om op woensdag 17 november om 20.00 uur naar de kantine van de vv Kwadijk te komen, omdat wij de gemeente Edam-Volendam duidelijk willen maken dat het ons menens is en we niet willen wachten met maatregelen tot na de verkiezingen in 2022. Daarbij hebben wij uw steun zeker nodig!